Frossen skulder

Om tilstanden

Frossen skulder, eller adhesiv kapsulitt, er en betennelsestilstand i skulderens leddkapsel. Tilstanden begrenser skulderfunksjonen betydelig, og er en langvarig tilstand. Årsaken er hos mange ukjent. Tilstanden kan også oppstå etter en akutt skade, som et fall eller en luksasjon. Man ser frossen skulder hyppigst hos personer mellom 40 og 70 år.

Symptomer og diagnose

Symptomene utvikles ofte sakte. Mange oppsøker først hjelp etter flere måneder med forverring. Ofte sees hvile- og nattsmerter. Tilstanden kjennetegnes gjerne med nedsatt bevegelighet. Dette skiller tilstanden fra andre skulderskader. Ved frossen skulder vil bevegeligheten også være nedsatt passivt, altså hvis en lege eller fysioterapeut forsøker å bevege armen for deg og du slapper av. Denne reelle stivheten begrenser skulderfunksjonen betraktelig.

Tilstanden kan oppleves frustrerende for pasienten da symptomene svinger. Det er viktig å få stilt riktig diagnose av helsepersonell dersom man har langvarige skuldersmerter eller mistenker frossen skulder.

Behandling og prognose

Skulderkapsulitt har en lang varighet på ett til tre år. Under forløpet vil symptomene ofte svinge, med henholdsvis stive og vonde faser.

Behandling med kortisonsprøyte er effektivt for å lindre smertene. Kortison forkorter ikke tilstandens varighet, men bedrer livskvaliteten betydelig underveis. Ofte er det nødvendige med gjentatte injeksjoner. Fysioterapi er viktig i sluttfasen av forløpet for å gjenvinne full funksjon. Under forløpet kan manuelle behandlingsteknikker lindre smertene på kort sikt.