Retningslinjer for personvern

Taushetsplikt

Vi er underlagt helsepersonellovens § 21 angående taushetsplikt, se mer under

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/taushetsplikt-og-opplysningsrett/-21.hovedregel-om-taushetsplikt

Personvern ved kampanjer

Ved kampanjer som innhenter kontaktinformasjon vil denne informasjonen kun brukes til å kontakte kunder som registrerer seg for kampanjen. Informasjonen oppbevares ikke etter dette.