MTSS

Om tilstanden

MTSS er en tilstand som gir smerter på fremsiden av leggen, og som trigges ved trening eller belastning. Smertene kan sitte på innsiden eller utsiden av leggbeinet. 

Tilstanden kalles av mange beinhinnebetennelse. Tidligere trodde man tilstanden skyldtes nettopp en betennelse i beinhinnen og muskelfestene i leggen. Nå vet man derimot at tilstanden er en såkalt stressreaksjon i selve leggbenet. Ved økning i treningsbelastning eller ved vedvarende høy belastning brytes knokkelen raskere ned enn den restitueres, og dette gir smerten man definerer som MTSS.

Risikofaktorer

Den soleklart største risikofaktoren for å utvikle MTSS er rask økning i treningsbelastning. Utover dette kan nedsatt bevegelighet i legg og ankel, muskulær svakhet, høy vekt, hardt underlag og løpsteknikk nevnes. Kvinner har høyere risiko for å utvikle mtss enn menn. Dette skyldes flere hormonelle, anatomiske og miljømessige faktorer.

Diagnose og behandling

Fysioterapeut, osteopat, lege eller annet helsepersonell kan diagnostisere tilstanden. Andre diagnoser som tretthetsbrudd må utelukkes. Det viktigste tiltaket i behandlingen er belastningsstyring. Løpsbelastning må reduseres, samtidig som man gjennom styrketrening øker leggbenets toleranseevne. Økt muskelstyrke i legg og ben forøvrig, i takt med økt toleranseevne i leggbeinet, vil redusere smertene. Tilstanden kan være langvarig, og jo lenger problemet har vart, jo lenger tid tar opptreningen. Prognosen er derimot god dersom man oppsøker hjelp tidlig og gjennomfører fornuftig opptrening sammen med en fysioterapeut.