Akillessenetendinopati

Om tilstanden

Akillessenen er kroppens sterkeste, og forbinder leggmuskulaturen med hælbenet. Ved gjentatt høy belastning over tid, spesielt ved løp eller hopp, kan man utvikle irritasjonstilstanden vi kaller akillessenetendinopati. Dette betyr enkelt forklart vond akillessene, og kalles på folkemunne senebetennelse.

Man skiller gjerne mellom akutt og kronisk tendinopati. Akutt tendinopati kan utvikles over få dager ved plutselig økning i belastningsnivå. Kronisk tendinopati derimot, utvikles sakte over en lengre periode på flere uker eller måneder. Kronisk betyr her langvarig, og indikerer ikke at tilstanden ikke går over. Tilheling av akillesseneskader kan derimot ta lang tid, da blodforsyningen til senen er dårlig.

Symptomer

Smertene er gjerne verst om morgenen. Mange rapporterer rask bedring når de kommer i gang med dagen og beveger seg, men smertene øker igjen ved stor belastning. Noen kan ha smerter i hvile, spesielt etter endt belastning. Smerten trigges ved gange eller løping.

Behandling og prognose

Prognosen er god for de fleste, men tilstanden tar lang tid. Systematisk opptrening av akillessenen sammen med en fysioterapeut gir gode resultater. Programmet bør følges over flere måneder. Behandlingen kan også innebære massasjeteknikker, nålebehandling eller trykkbølgebehandling.