Tjenester

Fysioterapi

Fysioterapi er et sterkt tradisjonsrikt fag innen behandling av muskel og skjelettplager. Utdanningen er fireårig av typen bachelorgrad med et år turnustjeneste.

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet.

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. Fysioterapeuter er underlagt helsepersonelloven og skal utføre faglig forsvarlig fysioterapi, og oppdatere seg på den nyeste forskningen innenfor fagfeltet.

Fysioterapeutene ved AOOF har også videreutdanning innen blant annet slyngebehandling, nålebehandling og idrettsfysioterapi.

Osteopati

Osteopati er et dyptgående fag innenfor manuell medisin. Osteopatene på AOOF er utdannet ved Norges Helsehøyskole (NHCK) og Nordisk Akademi for Osteopati (NAO).

Som osteopat jobber man eksklusivt for å finne årsaken til at smerte og ubehag har oppstått i kroppen. For å kartlegge dette gjør man en grundig undersøkelse. Etter undersøkelsen vil osteopaten starte behandling med formål om å oppnå rask bedring. Behandlingen består i korte trekk av skånsomme manuelle leddmanipulasjoner, muskel og bindevevsteknikker, samt enkle råd for å bedre tilstanden. En osteopat anvender kun hender under behandling.