Tjenester

Osteopati

Osteopati er et dyptgående fag innenfor manuell medisin. Osteopatene på AOOF er utdannet ved Norges Helsehøyskole (NHCK) og Nordisk Akademi for Osteopati (NAO).

Som osteopat jobber man eksklusivt for å finne årsaken til at smerte og ubehag har oppstått i kroppen. For å kartlegge dette gjør man en grundig undersøkelse. Etter undersøkelsen vil osteopaten starte behandling med formål om å oppnå rask bedring. Behandlingen består i korte trekk av skånsomme manuelle leddmanipulasjoner, muskel og bindevevsteknikker, samt enkle råd for å bedre tilstanden. En osteopat anvender kun hender under behandling.

Gestaltterapi

Ordet gestaltterapi kan oversettes med "et meningsfylt hele". I samtalene er en opptatt av hele mennesket - tanker, kropp og følelser.

En gestaltterapeut veileder og støtter gjennom å utforske og bevisstgjøre følelser, reaksjoner og handlinger. En lytter ikke bare til ordene, men også til hva kroppen gir av signaler. Ved å bli mer oppmerksom og bevisst på hva som skjer i kroppen; hvordan en puster, sitter, spenner muskler osv., vil en kunne få en dypere innsikt i seg selv - noe som igjen kan hjelpe en med å komme i kontakt med egne behov og valgmuligheter i livet. Bevisstgjøringen skapes gjennom samtale og eventuelt enkle øvelser.

Gestaltterapeuter jobber blant annet med utfordringer som:

- Sortering av tanker og følelser.
- Følelsen av å stå fast og ønske endring.
- Smerter i kroppen over lengre tid.
- Lav selvfølelse og usikkerhet.
- Utfordringer i parforholdet eller andre relasjoner.
- Ønske om å finne egne behov og grenser.
- Angst, sinne, sorg eller nedstemthet.
- Ensomhet eller behov for en å snakke med. 

Fysioterapi

Fysioterapi er et sterkt tradisjonsrikt fag innen behandling av muskel og skjelettplager. Utdanningen er fireårig av typen bachelorgrad med et år turnustjeneste.

Som fysioterapeut behandler man kroppen i hovedsak gjennom bruk av manuelle teknikker og trening. Behandlingen er tilpasset den enkelte og de plagene man har. Fysioterapeutene ved AOOF har også videreutdanning innen blant annet slyngebehandling, nålebehandling og idrettsfysioterapi.

Ultralydundersøkelse

Ultralyd brukes diagnostisk til å undersøke muskel og skjelettsystemet i kroppen vår. De siste årene har det vært en enorm teknologisk utvikling innen dette feltet. Vi på AOOF har fulgt denne utviklingen og tilbyr nå denne tjenesten som et ledd i en kvalitetssikret undersøkelse.

Ultralydapparatet gjenskaper bilder av kroppens sener, leddbånd, muskler og ledd. Disse bildene tolkes av fagkyndig for å kartlegge eventuelle skader. Ultralyd er velegnet til bl.a. undersøkelse av senebetennelser, muskelskader, leddbåndskader og slimposebetennelser. Bildene kan også si noe om potensielle leddskader som kan gi videre indikasjon for annen bildediagnostikk. Spør oss gjerne om det kan være aktuelt med en ultralydundersøkelse av din skade.